Michel Hansenne - PSC
 
Erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
1/11/1999-19/7/2004 Lid Federaal adviescomit voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Europees Parlement