Philippe Busquin - PS
 
Minister van Staat
 
Geboren te Feluy op 6 januari 1941

Licentiaat in de natuurkunde (ULB)
Kandidaat in de letteren en de wijsbegeerte (ULB)
Bijzondere licentie in het leefmilieu (ULB)

Gewezen leraar

1974-1978 : provincieraadslid (Henegouwen)
Januari - april 1977 en 1983-2012 : gemeenteraadslid (Seneffe)
Januari - april 1977 : eerste schepen
1977-1978 : bestendig afgevaardigde
1978-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1978-1980 : lid van de Cultuurraad voor de Franse Cultuurgemeenschap
1980-1981 minister van Nationale Opvoeding (F)
1980-1981 : lid van de Franse Gemeenschapsexecutieve
1980-1995 : lid van de Waalse Gewestraad
1980-1995 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
Februari - december 1981 : minister van Binnenlandse Zaken en minister van Nationale Opvoeding (F)
1981-1985 : minister van het Waalse Gewest, belast met Begroting en Energie
Februari - mei 1988 : minister van het Waalse Gewest, belast met Economie, KMO's en Tewerkstelling
1988-1992 : minister van Sociale Zaken
1992-1999 : voorzitter van de PS
Sinds 26 mei 1992 : minister van Staat
1995-2012 : burgemeester (Seneffe)
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
Juli - september 1999 : lid van het Europees Parlement
1999-2004 : eurocommissaris belast met Onderzoek
2004-2009 : lid van het Europees Parlement

Grootkruis in de orde van Leopold II (19 mei 1995)
Burgerlijke Medaille 1e klasse (27 juni 1988)
Commandeur in de Leopoldsorde (3 december 1987)


Heeft in de Senaat 8 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/10/2004-6/6/2009 Lid Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement