Laurette Onkelinx - PS
 
Geboren te Ougrée op 2 oktober 1958

Licentiate in de rechten (ULg)

Advocate

1987-1995, mei - juli 2003, juni - december 2007, 2010-2011 en 2014-2019 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1987-1995 en juni - juli 1999 : lid van de Waalse Gewestraad
1987-1995 en juni - juli 1999 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1991-1992 : ondervoorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1992-1993 : minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu
Mei - december 1993 : minister-presidente van de Franse Gemeenschapsregering, belast met sociale Zaken, Gezondheid en Toerisme
1993-1995 : minister-presidente van de Franse Gemeenschapsregering, belast met Ambtenarenzaken, Kinderwelzijn en Gezondheidspromotie
1995-2000 : gemeenteraadslid (Seraing)
Mei - Juni 1995 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
1995-1999 : minister-presidente van de Franse Gemeenschapsregering, belast met Opvoeding, Audiovisuele media, Jeugdhulp, Kinderwelzijn en Gezondheidspromotie
1999-2003 : vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2003-2007 : vice-eerste minister en minister van Justitie
2006-2017 : gemeenteraadslid (Schaarbeek)
2007-2008 : minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
2008-2009 : vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
2009-2011 : vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
2011-2014 : vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
2014-2017 : voorzitster van de PS-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)

Grootkruis in de Kroonorde (5 juni 2007)
Grootofficier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
1/12/2016-23/5/2019 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer