Miet Smet - CD&V
 
Minister van Staat
 
Erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
Geboren te Sint-Niklaas op 5 april 1943

Maatschappelijk assistente (Artevelde Hogeschool - Gent)

1964-1971 : wetenschappelijk medewerkster bij de Studiegroep Mens en Ruimte
1971 : adviseur van de Intercommunale Dender-Durme en Schelde te Dendermonde
1972 : persattaché van de staatssecretaris voor Streekeconomie
1973-1979 : directeur van het Instituut voor Politieke Vorming (IPOVO)
1973-1983 : stichtster en nationaal voorzitter van de CVP-Werkgroep Vrouw en Maatschappij
1974-1985 : voorzitster van de commissie Vrouwenarbeid bij het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
1975-1980-1985 : Belgisch vertegenwoordigster bij de UNO-Wereldconferentie betreffende de toestand van de vrouw
1978-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1979-1980 : lid van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap
1980-1995 : lid van de Vlaamse Raad
November - december 1985 : secretaris van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1985-1992 : staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie
1988-1995 : voorzitster van het Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen (EZA)
Januari - maart 1992 : staatssecretaris voor Tewerkstelling en Arbeid, Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie
1992-1999 : minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
1995 : Belgisch delegatieleider bij de UNO-Wereldconferentie betreffende de toestand van de vrouw
mei - juni 1995 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1995-1997 : voorzitster van de Europese Unie van Christen-Democratische Werknemers (EUCDW)
1996-1997 : voorzitster van de Internationale Christen-Democratische Werknemersorganisatie (ICDW)
1999-2004 : lid van het Europees Parlement
Sinds 28 januari 2002 : minister van Staat
Sinds 2002 : ondervoorzitster van de Association of West European Parliamentarians for Africa (AWEPA)
2002-2004 : quaestor van het Europees Parlement
Sinds 2003 : voorzitster van het Initiative for Social Cohesion van het Stability Pact for South Eastern Europe
2004-2009 : lid van het Vlaams Parlement (vóór 25 februari 2005 genoemd : Vlaamse Raad)
Sinds 2006 : Vlaams covoorzitster van het stakeholdersoverleg tot het bekomen van een maatschappelijk draagvlak bij de uitwerking van de verkenning naar de toekomstige maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen
2007-2009 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
2007-2009 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie

Grootofficier in de Leopoldsorde (11 juni 2004)

Grootkruis met Ster in de orde der Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland (14 juni 2002, Duitsland)

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
1/1/1999-19/7/2004 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Europees Parlement
9/10/2007-30/6/2009 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
9/10/2007-30/6/2009 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-30/6/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-22/1/2009 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
3/11/2008-30/6/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
11/12/2008-30/6/2009 Plaatsvervanger Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis : afvaardiging Senaat
22/1/2009-30/6/2009 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat