Robert Urbain - PS
 
Minister van Staat
 
Erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
Geboren te Hornu op 24 november 1930

Regent in de wetenschappen

Gewezen leraar
Reserveofficier

1965-1969 : gemeenteraadslid (Hyon)
1968-1971 : kabinetschef (minister-staatssecretaris voor de Waalse streekeconomie)
1969-1971 : griffier van de provincie Henegouwen
1971-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1971-1980 : lid van de Cultuurraad voor de Franse Cultuurgemeenschap
1972-1977 : secretaris van de Cultuurraad voor de Franse Cultuurgemeenschap
Juni - oktober 1973 : staatssecretaris voor Huisvesting en Ruimtelijke ordening, toegevoegd aan de minister van Openbare Werken
1974-1977 : lid van de raad van bestuur van de Université de l'État - Bergen
1977-1979 : staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de minister van Waalse Aangelegenheden
1977-2006 : gemeenteraadslid (Boussu)
1977-1994 en juli 1995-2006 : burgemeester (Boussu)
1979-1980 : minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie
1980-1981 : minister van Buitenlandse Handel
1980-1995 : lid van de Waalse Gewestraad
1980-1995 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1981-1985 : minister van de Franse Gemeenschap, belast met de Gezondheid en het Onderwijs
Februari - mei 1988 : minister van de Franse Gemeenschap, belast met de Sociale Aangelegenheden en de Gezondheid
1988-1992 : minister van Buitenlandse Handel
1992-1995 : minister van Buitenlandse Handel en minister van Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
1993- ? : voorzitter van de Faculté polytechnique - Bergen
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
1995-1999 : afgevaardigde naar de Parlementaire Assemblee van de Raad Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
Sinds 17 juli 1998 : minister van Staat


Grootkruis in de Kroonorde (9 juni 1999)
Burgerlijk Kruis 1e klasse (27 juni 1988)
Grootkruis in de orde van Leopold II (3 december 1987)
Burgerlijke Medaille 1e klasse (5 mei 1978)
Commandeur in de Leopoldsorde (4 april 1977)

Grootkruis in deorden de Mayo(13 oktober 1992, Argentinië)
Grootkruis in deordem Infante Dom Henrique (9 juli 1985, Portugal)
Grootkruis in de orde van Verdienste (14 januari 1982, Gabon)
Grootkruis in de orde van Oranje-Nassau (30 maart 1981, Nederland)
Grootkruis in de orde van Isabella de katholieke (Spanje)
Grootkruis in de Premier Ordre de la République (Tunesië)
Grootkruis in de orde van de Zon (Peru)

Overleden op 9 november 2018 te Boussu

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-11/10/1995 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-29/11/1995 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Voorzitter Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Senaat
12/7/1995-5/5/1999 Lid Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Senaat
29/11/1995-2/4/1998 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden