Jean Luc Dehaene - CVP
 
Minister van Staat
 
Doctor honoris causa UCL
 
Doctor honoris causa KUL
 
Geboren te Montpellier (Frankrijk) op 7 augustus 1940

Doctor in de rechten (FUNDP - Namen)
Kandidaat in de economie (KULeuven)

Gewezen directeur van de ACW-studiedienst
Gewezen verbondscommissaris van het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts (VVKS)

1967-1971 : nationaal ondervoorzitter van de CVP-Jongeren
1972-1973 : kabinetsadviseur (minister van Openbare Werken)
1973-1974 : kabinetsadviseur (minister van Volksgezondheid)
1974-1977 : kabinetschef (minister van Economische Zaken)
1977-1981 : lid van het OCMW (Vilvoorde)
1977-1978 : kabinetschef (minister van Nederlandse Cultuur en van Vlaamse Aangelegenheden)
1979-1981 : kabinetschef (eerste minister)
April - december 1981 : kabinetschef (minister van Institutionele Hervormingen)
1981-1988 : minister van Sociale Zaken en Institutionele Hervormingen
1982-1987 : gecoöpteerd senator
1987-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1987-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1988-1992 : vice-eerste minister en minister van Verkeerswezen en Institutionele Hervormingen
1992-1999 : eerste minister
21 mei - 23 juni 1995 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege (*)
Sinds 1995 : doctor honoris causa (UCL)
1999-2001 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 12 juli 1999 : minister van Staat
Sinds 1999 : bestuurder van de Union Minière
Sinds 1999 : bestuurder van Telinfo
Sinds 1999 : voorzitter van de Speech, Artificial Intelligence and Language Technology (SAIL)-trust vzw
1999-2000 : afgevaardigde naar de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa
Sinds 2000 : doctor honoris causa (KULeuven)
2001- ?: gemeenteraadslid (Vilvoorde)
2001-2007 : burgemeester (Vilvoorde)
2004-2014 : lid van het Europees Parlement

Grootkruis in de Kroonorde (1 februari 2001)

Overleden op 15 mei 2014 te Quimper (Frankrijk)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-31/1/2001 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-31/1/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-31/1/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-31/1/2001 Lid commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-1/2/2001 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
20/10/2004-6/6/2009 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement
9/10/2009-28/4/2014 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement