Alberto Borin - PS
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
10/2/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Justitie
10/2/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
29/3/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
29/3/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
7/6/1994-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935
30/6/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Kamer