Magda Aelvoet - Agalev
 
Minister van Staat
 
Erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-5/5/1999 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: delegatie van het Europees Parlement