Karel Verschueren - SP
 
Eresenator
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Voorzitter Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/1/1992-12/4/1995 Lid Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Parlementaire Werkzaamheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-27/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn
16/1/1992-24/3/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
15/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
18/1/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Verzoekschriften