Jef Valkeniers - Onafhankelijke
 
Ereburgemeester
 
Eresecretaris van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-28/10/1993 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-28/10/1993 Lid Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-28/10/1993 Lid Commissie voor de Parlementaire Werkzaamheden
16/1/1992-28/10/1993 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-28/10/1993 Lid Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
16/1/1992-28/10/1993 Lid Commissie voor het Reglement
16/1/1992-28/10/1993 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-28/10/1993 Plaatsvervanger Commissie voor de Verzoekschriften
2/7/1992-28/10/1993 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
12/10/1995-5/5/1999 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer