Jean-François Vaes - Ecolo
 
Eresenator
 
Eresecretaris van de Senaat
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Reglement
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-14/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
14/10/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
15/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
18/1/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven