Yvan Ottenbourgh - CVP
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-31/12/1994 Lid Commissie voor de Defensie
16/1/1992-31/12/1994 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-31/12/1994 Lid Commissie voor de Verzoekschriften
16/1/1992-31/12/1994 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
16/1/1992-31/12/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-31/12/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen