Nelly Maes - VU
 
Erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Naturalisaties
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
15/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
28/10/1993-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Handel
28/10/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
2/12/1993-12/4/1995 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Buitenlandse Handel
6/5/1994-12/4/1995 Lid Adviescomité voor de emancipatie van de vrouw
2/5/2000-1/1/9999 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Europees Parlement
2/12/2003-19/7/2004 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Europees Parlement