Institutionele Aangelegenheden

Woensdag 9 mei 2001
vergaderingen om 10.15 uur en van 14.15 uur tot 18 uur

Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;
nr. 2-709/1.-
Rapporteurs : de heer Philippe Monfils en de heer Guy Moens. -Voortzetting van de bespreking.- Stemmingen.

GH/CO/VH/gs