Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Dinsdag 9 februari 2010
vergadering om 9.30 uur - Zaal K

De prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie;
nr. 4-1606.-
Gedachtewisseling met de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking