Institutionele Aangelegenheden

Donderdag 8 maart 2001
vergadering om 15 uur

Herziening van artikel 184 van de Grondwet;
nr. 2-657/1.-
Rapporteurs : mevrouw Clotilde Nyssens en de heer Frans Lozie. -Voortzetting van de bespreking.- Stemmingen.

GH/CO/VH/gs