Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Woensdag 8 oktober 2003
vergadering om 14.30 uur (in de Kamer)

1.Gedachtewisseling met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over:

1.1. de resultaten van de buitengewone top van staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie ter gelegenheid van de opening van de Intergouvernementele Conferentie (4 oktober 2003);
1.2. het standpunt van de Belgische regering inzake de Intergouvernementele Conferentie;
1.3. de agenda van de Europese Raad van 16-17 oktober 2003.

2. Aanwijzing van rapporteurs voor de opvolging van de Intergouvernementele Conferentie.