Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Dinsdag 7 maart 2006
vergadering om 10 uur (zaal B)

De mobiliteit van patiënten in de Europese Unie;
nr. 3-578/1.-
Rapporteurs : de heer Jacques Germeaux (S) en mevrouw Valérie Déom (K). -Bespreking van het voorstel van resolutie van de heren Germeaux en Mahoux.- Stemmingen.