Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (met de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging en de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Dinsdag 7 februari 2006
Vergadering om 15 uur (zaal M)

Het Oostenrijks voorzitterschap van de Europese Unie.-
Uiteenzetting door Z.E. de heer Franz CEDE, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Oostenrijk.- Gedachtewisseling.