Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Dinsdag 7 februari 2006
vergadering om 10 uur (zaal K)

Stand van de omzetting van Europese richtlijnen in België.-
Uiteenzetting door de heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken.- Gedachtewisseling.