Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 7 december 2010
vergadering om 12.15 uur (1) - Zaal E

 1. Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan (van mevrouw Nele Lijnen en de heer Bart Tommelein);
  nr. 5-135/1.-
  Rapporteurs : de dames Sabine de Bethune en Olga Zrihen.
  Advies te verstrekken aan de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
  Hoorzitting met :
  - mevrouw Kaat De Nijs en de heer Alain Hanssen, FOD Buitenlandse Zaken;
  - mevrouw Jennie Vanlerberghe, voorzitter Moeders voor Vrede.
  - kolonel Jean-Paul Claeys, ministerie van Defensie.-
  Gedachtewisseling 2. Rapporteur : de heer Hassan Bousetta.
  1. Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (van mevrouw Sabine de†Bethune c.s.);
   nr. 5-186/1.-
  2. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (van mevrouw Sabine de†Bethune c.s.);
   nr. 5-187/1.-
  3. Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (van mevrouw Olga Zrihen en mevrouw Fabienne Winckel);
   nr. 5-234/1.-

  Advies te verstrekken aan de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
  Regeling van de werkzaamheden(1). Er wordt voor broodjes gezorgd.