Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging)

Dinsdag 6 maart 2007
vergadering om 17.15 uur - Europazaal, Kamer van volksvertegenwoordigers

De Europese Raad van 8 en 9 maart 2007

Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de agenda van de Europese Raad van 8 en 9 maart 2007