Institutionele Aangelegenheden

Dinsdag 6 maart 2001
vergadering om 10 uur

 1. Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (voorstel van mevrouw Sabine de Bethune c.s.);
  nr. 2-483/1.-
 2. Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen
  -----------------
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en de mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (voorstel van de regering);
  nr. 2-465/1-3.-
  Rapporteurs : mevrouw Iris Van Riet en mevrouw Nathalie de T' Serclaes.

Lezing van het verslag van de dames Iris Van Riet en Nathalie de T' Serclaes.- Stemming.

GH/CO/VH/gs