Institutionele Aangelegenheden

Donderdag 5 juli 2001
vergadering om 10.15 uur

 1. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;
  nr. 2-771/1.-
  Lezing van het verslag van de heer Jean-François Istasse.- Stemming.

 2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap;
  nr. 2-783/1.-
  Lezing van het verslag van de heer René Thissen.- Stemming.

 3. Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie;
  nrs. K. 50-815/1-3.-
  (toepassing van artikel 32, § 1quater, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen)
  Voortzetting van de bespreking.- Advies.- Stemmingen.


GH/CO/VH/gs