Institutionele Aangelegenheden

Maandag 5 juni 2000
vergadering om 14.30 uur

Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het
wetsontwerp tot wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek;
nrs. K. 50-371/1-6;
nrs. S. 2-442/1-3.-
Voortzetting van de bespreking.- Stemmingen.

GH/CO/VH/gs