Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 4 juni 2013
vergadering om 12.30 uur (1) - Zaal E

Voorstel van resolutie betreffende de preventie, de bestraffing en de strijd voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen (van mevrouw Marie Arena c.s.);
nr. 5-2016/1.-
Advies te verstrekken aan de comissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
Aanwijzing van de rapporteur
Inleidende uiteenzetting door mevrouw Marie Arena
Gedachtewisseling

(1). Er wordt voor broodjes gezorgd.