Institutionele Aangelegenheden

Donderdag 30 maart 2000
vergadering om 10.30 uur

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
nr. 2-265/1.-
Aanwijzing van de rapporteur.- Bespreking.- Stemmingen.

GVDB/CO/VH/lf