Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 30 november 2010
vergadering om 12.30 uur (1) - Zaal E

 1. Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan (van mevrouw Nele Lijnen en de heer Bart Tommelein);
  nr. 5-135/1.-
  Advies te verstrekken aan de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
  Aanwijzing van de rapporteur
  Regeling van de werkzaamheden


 2. Voorstel van resolutie tot bevordering en ondersteuning van de effectieve uitvoering van het Action Plan Istanbul, met het oog op een grotere rol in de samenleving voor de vrouwen in de Euromediterrane zone (van mevrouw Zakia Khattabi en mevrouw Freya Piryns);
  nr. 5-138/1.-
  Advies te verstrekken aan de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
  Aanwijzing van de rapporteur
  Regeling van de werkzaamheden


  1. Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken (van mevrouw Sabine de Bethune en mevrouw Cindy Franssen);
   nr. 5-94/1.-
  2. Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken en het opstellen van genderindicatoren (van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt);
   nr. 5-127/1.-

  Advies te verstrekken aan de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
  Aanwijzing van de rapporteur
  Regeling van de werkzaamheden


  1. Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (van mevrouw Sabine de†Bethune c.s.);
   nr. 5-186/1.-
  2. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (van mevrouw Sabine de†Bethune c.s.);
   nr. 5-187/1.-
  3. Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (van mevrouw Olga Zrihen en mevrouw Fabienne Winckel);
   nr. 5-234/1.-

  Advies te verstrekken aan de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
  Aanwijzing van de rapporteur
  Regeling van de werkzaamheden


 3. Evaluatie van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de implementatie van VN-Veiligheidsraadresolutie 1325 "Vrouwen, Vrede en Veiligheid".-
  Regeling van de werkzaamheden


(1). Er wordt voor broodjes gezorgd.