Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat)

Dinsdag 30 november 2004
vergadering om 15 uur (zaal D)

De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie.
Uiteenzetting door de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken..- Gedachtewisseling.