Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Dinsdag 3 februari 2004
vergadering om 10 uur (Kamer)

a) Uiteenzetting door de heer Jan De Bock, permanent vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, over het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2004.
b) Uiteenzetting door Z.E. de heer Peter Robinson, ambassadeur van Ierland, over de prioriteiten van het Ierse voorzitterschap van de Europese Unie. - Gedachtewisseling.