Institutionele Aangelegenheden

Donderdag 3 februari 2000
vergadering om 10.30 uur

  1. Wetsontwerp tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;
    nr. 2-262/1.-
    Rapporteurs : de dames Iris Van Riet en Magdeleine Willame-Boonen. -Bespreking.- Stemmingen.

  2. Wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;
    nr. 2-263/1.-
    Rapporteurs : de dames Iris Van Riet en Magdeleine Willame-Boonen. -Bespreking.- Stemmingen.


GVDB/CO/VH/lf