Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 3 december 2013
vergadering om 12.30 uur - Zaal A (1)

Voorstel van resolutie betreffende de preventie, de bestraffing en de strijd voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen (van mevrouw Marie Arena c.s.);
nr. 5-2016/1.-
Rapporteur : mevrouw Leona Detičge.
Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies aan de commissie Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging

(1). Er wordt voor broodjes gezorgd.