Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Woensdag 3 december 2003
vergadering om 15 uur (in de Kamer)

Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de agenda van de Europese Raad van 12 en 13 december 2003.-
Gedachtewisseling.