Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Woensdag 29 maart 2006
vergadering om 14 uur - zaal M

De mobiliteit van patiënten in de Europese Unie;
nr. 3-578/1.-
Rapporteurs : de heer Stefaan Noreilde en mevrouw Valérie Déom. -Bespreking van het voorstel van resolutie van de heren Mahoux (S) en Germeaux (K).- Stemmingen.