Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Woensdag 29 maart 2006
vergadering om 14.30 uur - Zaal M

De Europese Raad van 23 en 24 maart 2006.-
Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad. - Gedachtewisseling..