Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Woensdag 29 november 2006
vergadering om 14.30 uur - Zaal E

Stand van de omzetting van Europese richtlijnen in België
Uiteenzetting door de heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken toegevoegd aan de minister voor Buitenlandse Zaken.- Gedachtewisseling.