Institutionele Aangelegenheden

Woensdag 28 juni 2000
vergadering om 14.45 uur

Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het
wetsontwerp tot wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek;
nrs. K. 50-371/1-6;
nrs. S. 2-442/1-3.-
Lezing van het verslag van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen.

GH/CO/VH/gs