Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Dinsdag 28 maart 2006
vergadering om 10.30 uur (zaal A)

De mobiliteit van patiënten in de Europese Unie;
nr. 3-578/1.-
Rapporteur : de heer Stefaan Noreilde (S) en mevrouw Valérie Déom (K). -Bespreking van het voorstel van resolutie van de heren Germeaux en Mahoux.- Stemmingen.