- Afgelast -

Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 28 februari 2012
vergadering om 12.15 uur (1) - Zaal E

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen.-
Gedachtewisseling met mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

(1). Er wordt voor broodjes gezorgd.