Institutionele Aangelegenheden

Donderdag 27 juni 2002
vergadering om 10.15 uur - Zaal D

  1. Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
    nr. 2-897/1-3.-
    Rapporteur : de heer Michel Barbeaux. -Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking.- Stemmingen.

  2. Herziening van artikel 157 van de Grondwet;
    nr. 2-697/1-3.-
    Lezing van het verslag van de heer Jean-Marie Happart.- Stemming.


GH/CO/VH/gs