- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Donderdag 27 maart 2014
vergadering om 16.30 uur - Zaal A

Genitale verminking in België;
nr. 5-2481/1.-
Rapporteur : mevrouw Leona Detičge.
Voortzetting van de bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
Stemmingen