Institutionele Aangelegenheden

Donderdag 27 februari 2003
vergadering om 10.15 uur - Zaal D

  1. Wetsontwerp tot regeling van de vertegenwoordiging van de federale Wetgevende Kamers in en buiten rechte;
    nr. 2-1481/1.-
  2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, om de vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap in en buiten rechte te regelen;
    nr. 2-1482/1.-
  3. Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, om de vertegenwoordiging van de gemeenschappen en de gewesten door de Raden in en buiten rechte te regelen;
    nr. 2-1483/1.-

Aanwijzing van de rapporteur.- Bespreking.- Stemmingen.

GH/CO/VH/lf