Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 27 november 2012
vergadering om 12.15 uur (1) - Zaal E

  1. Regeling van de werkzaamheden

  2. Bespreking evenement "Vredesvrouwen" van 11 december 2012 in samenwerking met Platform 1325

  3. Petitie Raad van Europa - Conventie van Istanbul


(1). Er wordt voor broodjes gezorgd