Federaal AdviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden (Senaatsdelegatie)

Donderdag 27 november 2008
vergadering om 16.30 uur - Zaal A

Voorstel van resolutie voor een Europees economisch en sociaal verdrag en voor het aanwenden van het instrument van de "versterkte samenwerking" (van de heer JosÚ Daras c.s.);
nr. 4-792/1.-
Rapporteurs : mevrouw Margriet Hermans en mevrouw Anne Delvaux. -Advies uit te brengen aan de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging.- Voortzetting van de bespreking.- Stemming.