Institutionele Aangelegenheden

Donderdag 27 januari 2000
vergadering om 10 uur (1)

Wetsontwerp tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;
nr. 2-262/1.-
Rapporteurs : mevrouw Iris Van Riet en mevrouw Magdeleine Willame-Boonen.
Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Rekenhof :
-   de heer Jeroom Van de Velde, eerste voorzitter;
-   de heer Romain Lesage, raadsheer;
-   de heer Pierre Rion, raadsheer;
-   de heer Bart Vermoesen, eerste-auditeur-revisor.-
Algemene bespreking.

1. De vergadering zal plaatsvinden in Zaak K.

GVDB/CO/VH/lf