Institutionele Aangelegenheden

Vrijdag 26 mei 2023
vergadering om 14 uur - Zaal K

Toepassing van artikel 54.3, tweede lid, van het Reglement van de Senaat
 1. Herziening van artikel 7bis van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat het dierenwelzijn regelt
  (Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019) (van de heer Bert Anciaux en mevrouw Katia Segers), nr. 7-47/1.
 2. Herziening van artikel 23 van de Grondwet
  (Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
  Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met betrekking tot de erkenning van dieren als wezens met gevoel (van de heer Fourat Ben Chikha, mevrouw France Masai, de heren Rodrigue Demeuse en Chris Steenwegen en de dames Hélène Ryckmans, Soetkin Hoessen, Zoé Genot, Celia Groothedde en Farida Tahar), nr. 7-372/1.
 3. Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
  (Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
  Voorstel tot wijziging van artikel 23 van de Grondwet teneinde er het dierenwelzijn in op te nemen (van de heren Julien Uyttendaele en Jean-Frédéric Eerdekens), nr. 7-415/1.

Hoorzitting met:
- Prof. dr. Christian Behrendt, hoogleraar Grondwettelijk Recht, Université de Liège;
- Prof. dr. Marc Vandenheede, hoogleraar aan de Faculteit Diergeneeskunde, Université de Liège;
- Mevrouw Violette Pouillard, historicus, onderzoekster Centre national de la recherche scientifique (CNRS), gastprofessor aan de Universiteit van Gent (UGent).
De Zoom-link wordt u op donderdag 25 mei verzonden.