Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Woensdag 26 april 2006
vergadering van 11 tot 12 uur - Kamer van volksvertegenwoordigers

Gedachtewisseling met een Bulgaarse delegatie onder leiding van de heer Gueorgui Pirinski, Voorzitter van de Nationale Assemblee van de Republiek van Bulgarije over de Europese toekomst van Bulgarije en de politieke en economische aangelegenheden van gemeenschappelijk belang.