Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Woensdag 26 november 2003
vergadering om 14.30 uur (in de Kamer)

Intergouvernementele Conferentie over de toekomst van de Unie;
nr. 3-219/.-
Rapporteurs : de heren Pierre Galand (S) en Herman Van Rompuy (K). -Uiteenzetting over de stand van zaken in de Intergouvernementele Conferentie door de heer Pierre Chevalier, senator en persoonlijk vertegenwoordiger van de eerste minister en van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken in de IGC.