Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat)

Woensdag 26 oktober 2005
vergadering om 10.15 uur (zaal K)


De problematiek van de vogelgriep.

Gedachtewisseling met de heer R. Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.


Hoorzitting met :
- de heer Mark Van de Vreken, kabinetsmedewerker van de heer K. De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken;
- de heer Jean Plum, lid van de Hoge Gezondheidsraad;
- dr. Marc Van Ranst,viroloog, afdeling virologie en immuno., KULeuven;
- dr. Fernande Yane, viroloog, Belgisch Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid;
- dr. Piet Vanthemsche, gedelegeerd bestuurder FAVV;
- dr. Thierry Vandenberg, hoofd van het departement kleinveeziekten, CODA.
-