AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 25 januari 2011
vergadering om 12.15 uur (1) - Zaal M

Evaluatie van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de implementatie van
VN-Veiligheidsraadresolutie 1325 "Vrouwen, Vrede en Veiligheid".-
Aanwijzing van de rapporteur
Hoorzitting met :
- kolonel Jean-Paul Claeys, administratief en technisch secretariaat, kabinet van de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging;
- luitenant-kolonel Jean-Franšois Delvaux, staf van de Landcomponent;
- mevrouw Jozefien Van Damme, adviseur van de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking;
- mevrouw Marion Van Offelen, gender-adviseur van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking;
- mevrouw Maggi Poppe, vertegenwoordigster van het Platform Resolutie 1325 en van de Nederlandstalige Vrouwenraad;
- mevrouw Dagmar Schumacher, directeur UN Women Brussels Office.-
Gedachtewisseling

(1). Er wordt voor broodjes gezorgd.